Συντελεστές Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων»

ενημερωθείτε για το  ανθρώπινο δυναμικό που υποστηρίζει το φεστιβάλ...

Καλλιτεχνική Διεύθυνση
Τασία Σαρρίδου

Γραμματεία Δ.Σ. Διαδημοτικού Δικτύου
Βούλα Μαρουλιανάκη, Σαλώμη Χρήστου

Δημόσιες Σχέσεις-Γραφείο Τύπου
Νέλια Ξανθάκη

Δημιουργικό, Καλλιτεχνική Επιμέλεια εντύπων
HEAD - 1965head@gmail.com

Δημιουργία-Επιμέλεια Ιστοσελίδας
www.komvos.gr

Ευχαριστούμε για την προσφορά & την πολύτιμη βοήθειά τους

  • Τους Δημοτικούς Υπαλλήλους των Δήμων Βύρωνα & Δάφνης-Υμηττού
  • Την Υπηρεσία Φύλαξης των Δήμων Βύρωνα & Δάφνης-Υμηττού
  • Την Τεχνική Υπηρεσία των Δήμων Βύρωνα & Δάφνης-Υμηττού
  • Την Υπηρεσία Καθαριότητας των Δήμων Βύρωνα & Δάφνης-Υμηττού
  • Την Υπηρεσία Περιβάλλοντος των Δήμων Βύρωνα & Δάφνης-Υμηττού