Φωτογραφικό λεύκωμα από την Παράσταση ''ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ'