Φωτογραφικό λεύκωμα από την παράσταση '' ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ '