Φωτογραφικό λεύκωμα από τo 1ο DANCESCHOOL WAYS FESTIVAL