Φωτογραφικό Λεύκωμα από την Παράσταση «Ο ΔΟΝ ΖΙΛ ΜΕ ΤΟ ΠΡAΣΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛOΝΙ»