Φωτογραφικό Λεύκωμα από την Παράσταση «Η ΚΟΜΙΣΣΑ ΤΗΣ ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ»