Φωτογραφικό Λεύκωμα από την Παράσταση «ΟΙΔΙΠΟΔΑΣ» Ο Μύθος της Ιστορίας του Κόσμου όπως τον είπαν οι Έλληνες